Fornyelse av medlemsskap i Barne-og ungdomsteatret

FRIST FOR FORNYING AV MEDLEMSKONTINGENT FOR NESTE KLUBBÅR HØST 2015/VÅR 2016 ER INNEN: 08. mai 2015
20.04.2015
KONTINGENTEN ER: Kr 1000,- 

Innbetales på kontonummer :
3201.05.04006

Kontingenten gjelder for hele sesongen

NB!

For at bekreftelsen skal være gyldig må dere føre fullt navn på KLUBBMEDLEMMET på innbetalingen, ikke navn på foresatte.
Husk å betale innen fristen. Vi har mange søkere på venteliste som ønsker seg medlemskapet ditt.

KLUBBÅRET FØLGER SKOLEÅRET.  
KLUBBDAGER OG TIDER FØLGER KLASSETRINN.
KLASSETRINNET DU STARTER PÅ VED SKOLESTART I AUGUST, ER VEILEDENDE FOR NÅR DU SKAL MØTE.
KLUBB ÅRET STARTER OPP I UKE 36 -  FØRSTE UKEN I SEPTEMBER.
 
Hjem / Arkiv