Ledig stilling som lønningsansvarlig i 100% fast stilling

Til et kreativt hus med stor aktivitet søker vi etter lønningsansvarlig/regnskapsmedarbeider i 100% fast stilling.
06.10.2021
250
Til et kreativt hus med stor aktivitet søker vi etter lønningsansvarlig/Regnskapsmedarbeider i 100% fast stilling.

Rogaland Teater AS er et kraftsentrum for scenekunst som årlig viser mellom 500 og 600 forestillinger på fire ulike scener. Teatret har ca. 120 fast ansatte, men minst like mange ansatte gjester på midlertidige kontrakter på ulike sceneproduksjoner i løpet av ett år.

 Vi søker etter en Lønningsansvarlig/Regnskapsmedarbeider som kan identifisere seg med våre verdier "nysgjerrig, dyktig og raus". Som Lønningsansvarlig/Regnskapsmedarbeider vil du få en sentral stilling i en spennende organisasjon med gode muligheter til å styre din egen arbeidsdag. Vi ønsker en medarbeider som forstår at lønningsarbeidet handler vel så mye om mennesker som tall, og at serviceinnstilling og imøtekommenhet er forutsetninger for å kunne jobbe med og for kolleger, kunder og samarbeidspartnere. 

Virksomheten finansieres av offentlige tilskudd fra Staten, Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune i tillegg til inntekter fra billettsalg og andre egeninntekter. Vårt samfunnsoppdrag er å skape scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet.

Rogaland Teater er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.

Tiltredelse 1. mars 2022.

Arbeidsoppgaver

Vår lønningsansvarlig/regnskapsmedarbeider vil ha hovedansvaret for lønnsarbeidet fra A til Å. Dette inkluderer bl.a.
 • Månedlig lønnskjøring
 • Ajourhold av lønnssystemet
 • Rapportering og dialog mot NAV, A-registeret, skattemyndigheter mm.
 • Reiseregninger
 • Oppfølging av pensjonsavtaler
 • Bokføring og avstemming av lønn mot regnskap
 • Følge opp lønnsfaglige problemstillinger
 • Være kontaktperson for ansatte og gjester i lønns- og pensjonsspørsmål
 • Bidra til å utvikle gode lønnsrutiner

I tillegg er det også tillagt regnskapsoppgaver i stillingen, som f.eks. bokføring og avstemminger. Det er ønskelig at vedkommende kan utføre et bredt spekter av økonomi- og regnskapsoppgaver, og avlaste Administrasjonssjefen innenfor budsjettering og rapportering. Omfanget vil avhenge av kompetanse og interesse hos den som blir ansatt.

Vi søker en person som
 • Har relevant utdanning og bred erfaring fra lignende arbeid
 • Har gode kunnskaper i skatteregler og andre lønnsfaglige forhold
 • Har erfaring med Huldt & Lillevik og gjerne andre lønnssystemer
 • Er serviceinnstilt, fleksibel og problemløsende i møte med kolleger og gjester
 • Kjennskap til Visma Business regnskapssystem er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, varierte oppgaver og gode kollegaer
 • En arbeidsplass med forutsigbare rammevilkår og trygge arbeidsforhold
 • Lønn etter tariffavtale NTL/Spekter
 • Gode feriebetingelser
 • Medlemskap i god pensjonsordning (1,5% lønnstrekk), gode dekninger i gruppe- og ulykkesforsikringer
 • Stor grad av selvstendighet, fleksibilitet og mulighet for å forme egen arbeidsdag

Søknadsfrist: 27.10.2021

Søknad eller spørsmål om stillingen kan rettes til:
Administrasjonssjef
Asle Wettergreen
Mobil: 922 62 584
E-post: asle@rogaland-teater.no 
Hjem / Arkiv