NYTT SAMARBEIDSPROSJEKT – ROGALAND TEATER OG LYSE

Vi lever i en turbulent tid og derfor anbefaler vi spesielt ungdommen og de unge voksne en tur i teatret. Hvorfor? Fordi teater er viktig. Det er viktig fordi det dreier seg om erkjennelse, om det å utvikle seg som menneske. Teater dreier seg om det å leve i spenningsfeltet mellom oss selv og den kultur vi er en del av. Derfor er teatrets oppgave å holde oss våkne, holde oss levende som mennesker. Det skal vise oss våre verdier, våre konflikter og våre valg. Det skal ikke belære og absolutt ikke forkynne, men gjerne provosere.
05.02.2018
486
Rogaland Teaters samfunnsoppdrag er å legge til rette for, og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Lyse har på sin side en lang tradisjon for å være en samfunnsbygger. Gjennom et spennende samarbeid har vi nå lagt til rette for at elever og studenter fra VGS-nivå til universitet kan søke om billetter på Rogaland Teaters oppsetninger.

Rogaland Teater og Lyse har god erfaring når det gjelder å skape spennende samarbeid som treffer bredt i regionen vår. De siste årene har vi sammen sørget for å få teater ut til distriktets barnehager – nå vris konseptet over på elever og studenter hvor lærere kan søke om teaterbilletter på vegne av sin klasse.
 
Kultur er en svært viktig del av Lyses sponsorsatsing. Med sitt varierte program for barn, ungdom og voksne - av tragedier, komedier og samfunnskritiske oppsetninger, bidrar Rogaland Teater til at vi får oppleve noe som beveger oss og berører oss. Å kunne legge til rette for at elever/studenter får se gode og relevante teaterstykker med høy kvalitet på Rogaland Teater synes vi er veldig meningsfullt, sier Cathrine Suttie,
sponsoransvarlig i Lyse. 

I 2017 ble det vist over 500 forestillinger på teateret, og cirka 90 000 løste inn billett. Rogaland Teater utmerker seg ikke bare i egen region, men også seg nasjonalt, noe som bekreftes blant annet gjennom Heddapriser. Det viser at teatrets ambisjoner gir gode resultater og leverer på sitt oppdrag om å formidle fortellinger som har eksistert gjennom historien vår. Samtidig skal Rogaland Teater skape nye sceniske prosjekt som kan peke på samtiden - og vise retning framover. Å knytte elever og studenter tettere til seg er både interessant og viktig for teateret.
 
Det er et faktum at det unge publikummet er dårligst representert i teatret og spesielt i alderen 15 – 30 år. Derfor er det gledelig at vi i samarbeid med Lyse kan jobbe for å styrke unge menneskers posisjon i scenekunsten både som publikum, kritikere og premissleverandører, sier teatersjef Arne Nøst.

Rogaland Teater og Lyse gleder seg til fortsatt godt samarbeid, denne gang med regionens elever og studenter i sentrum.

Praktisk informasjon: Er du lærer og ønsker å søke om billetter til din klasse?  
600 billetter skal deles ut hvert år i tre år, og lærere/klassekontakter kan søke på vegne av sine elever. Kunne du tenke deg å ta med dine elever på Hedda Gabler, Orlando, Diktatoren eller noe annet spennende fra vårprogrammet, kan du søke her:

 Første søknadsfrist er 1. mars, og klasser som får tildelt billetter blir kontaktet innen 15. mars. Lykke til
 

 
 
Hjem / Arkiv