Rogaland Teater og corona

Nytt tiltak rundt kulturarrangementer gjelder ikke Rogaland Teater pt.
09.03.2020
page1-1200px-norwegian poster on hand desinfectant pdf
Stavanger kommune avlyser pr 9. mars alle innendørsarrangementer med over 500 deltakere, på grunn av faren for koronasmitte. Det betyr at en rekke idretts- og kulturarrangementer vil eller kan bli rammet.

Dette tiltaket gjelder ikke Rogaland Teater i første omgang, da den største salen i teatret har en publikumskapasitet på 350.

I første omgang gjelder tiltaket i to uker, fra 9. mars til 22. mars. Det vurderes fortløpende og kan endres på kort varsel.

Vi kommer fortløpende med informasjon, både til publikum og ansatte, som omfatter teatret og vår virksomhet.
 
Rogaland Teater forholder seg til Folkehelseinstituttet. I Norge er det Folkehelseinstituttet som risikovurderer og etablerer nasjonale retningslinjer rundt viruset.
 
Rogaland Teater følger nøye med på nye tiltak og regler fra Folkehelseinstituttet og har løpende dialog med Stavanger kommune for å unngå spredning av virus.
 
Orientere og opplyse.
Rogaland Teater oppfordrer og informerer både ansatte og publikum om å ta hånd- og hostehygiene på dypt alvor. Det er satt opp plakater og sendt ut informasjon pr e-mail, og antibac er lett tilgjengelig for både ansatte og publikum.
  
Rogaland Teater har etablert en stab ved potensielle kriser, og denne har kontinuerlige møter omkring risikovurdering og innføring av nye tiltak. Vi vil gå ut med informasjon til publikum og ansatte om det blir endringer som omfatter Rogaland Teater.

Dersom du har kjøpt billetter, men som følge av retningslinjene må være i karantene eller isolasjon, kan du henvende deg til billettluken tlf 51 91 90 90 for å bytte dato for billetter. Dersom det ikke går vil du få et gavekort som kan benyttes på et annet tidspunkt. 
 
Du kan lese mer om coronaviruset på Folkehelseinstituttes hjemmesider
 
 
Hjem / Arkiv