SØKNADSSKJEMA FOR NYE MEDLEMMER I BARNE- OG UNGDOMSTEATRET

Det nærmer seg mai og fra 1. mai kan man søke opptak i Barne-og ungdomsteatret
26.04.2017
t h2015 enkeltbilder024
1. mai 2017 legges det ut søknadsskjema på våre hjemmesider for inntak av nye medlemmer. Tradisjonen vil det bi foretatt loddtrekning blant nye søkere. Vi beklager at ikke alle søkere kan tas opp som medlemmer pga stor søkermasse. Søknadsportalen lukkes 31. mai 2017.
Nye medlemmer vil få beskjed på mail i løpet av juni 2017. 
Søknadsskjema finner du her
Hjem / Arkiv