Sceneskifte

Rogaland Teaters administrasjon fikk i 2009 i oppdrag fra styret å foreta en analyse av teatrets langsiktige behov for lokaler. Konklusjonen var at et nybygg var den beste løsningen både for å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og for å møte behovene til morgendagens publikum.
13.03.2012
sceneskifte

I 2010 startet administrasjonen arbeidet med utredning av nytt teaterbygg for Rogaland Teater. Det ble igangsatt et langsiktig visjonsarbeid hvor alle teatrets ansatte fra malersal, snekkerverksted, systue, teknisk avdeling, salgsavdeling til ledelse og skuespillerensemble deltok aktivt i utformingen av ny visjon og nye mål for Rogaland Teater. Resultatet av denne prosessen var visjonsdokumentet mot2020 som ble ferdigstilt i juni 2011.

Rogaland Teater inviterte kulturaktører, politikere og offentlige instanser til å gjøre seg kjent med visjonsdokumentet og komme med innspill på dette. Høringsfristen gikk ut 01.mars 2012. Vi takker alle aktører som har kommet med innspill og som har tatt seg tid til å sette seg inn i visjonsdokumentet mot2020.

Mandag 12. mars inviterte vi pressen til en gjennomgang av høringsuttalelsene som var kommet inn. Vi lanserte også et nytt navn på prosessen med nytt teaterbygg: Sceneskifte.

Les mer om Sceneskifte og prosessen mot nytt teaterbygg her!

Hjem / Arkiv