Teaterbygningen fyller 120 år 15. april 2003

I år er det 120 år siden vår flotte teaterbygning kunne innvies.
23.04.2003

Teaterbygningen til Rogaland Teater fyller 120 år 15. april

Stavanger Theater ble åpnet for første gang 15.04.1883. Da hadde den omreisende teaterdirektør og bysbarn Olaus Olsen gleden av å kunne innby til åpningforestilling med "Mosers morsomme 5-akters lystspill Vore Koner, som etter sigende hadde gjort meget lykke på Kristiania Theater.

Billettprisene var kr 1,60 i orkesterplass og 80 øre på galleriet.

Åpningen skjedde på et tidspunkt da Stavanger var i en stor økonomisk krise, og det ene velrenomerte handelshuset etter andre gikk over ende.

Det som imidlertid sto sterkere i Stavanger, var Kvekere og Haugiannere, som advarte mot planene om å sette opp teaterbygningen, med tanke på den virksomhet som kom til å foregå.

Rogaland Teater ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1947. Teaterbygget i Kannik er imidlertid fra 1883, og var det første store arkitektoppdraget til 26 år gamle og nyutdannede Hartvig Sverdrup Eckhoff. Samme Eckhoff skulle senere stå for arkitekturen til de øvrige monumentalbygningene i Kannikområdet, blant andre Stavanger Museum, Turnhallen og Stavanger Sykehus. Turnhallen ble som kjent overdradd til Rogaland Teater 01.01.03 fra Rogaland fylkeskommune, med tanke på å huse barne- og ungdomsteaterer, og med mål om å bli det fremste kompetansesenteret i Norden på barne- og ungdomsteater.

Byggningen har blit utvidet og ominredet en rekke ganger. Første tilbygg besto av et pissoar i 1895, mens scenetårnet sto ferdig i 1980. I tiden mellom de ulike byggeprosjektene er det gjort flere utvidelser og moderniseringer.

Fra 1939 ble Sverre Brandsberg--Dahl teatrets faste arkitekt. Etter ham fulgte Børge Brandsberg-Dahl, og det er hans arkitektkontor som står bak den siste, store utvidelsen og ombyggingen i 2001. Fra 1883 til 1978 var bygget og eiendommen formelt eid av et eget selskap. I 1978 overtok Rogaland Teater eidendommen fra selskapet Stavanger Teaterbygning.

Vi får ny adresse: Teaterveien 1

Teateret får også ny adresse fra 24. april. Det kom nylig et brev fra kommunen om at vi måtte endre adresse fra Kannikgt. 2 og ny adresse for teateret ville bli Muségt. 2. Da sendte direktør Merete Eik en forespørsel om vi ikke heller kunne få adresse Teaterveien, som er den lille veistubben som går foran teateret. Det fikk vi, og fra 24. april har Rogaland Teater adresse Teaterveien 1.

Hjem / Arkiv