TEATERSPIRER

Rogaland Teater og Lyse skal sammen utvikle et teaterkonsept for barnehager. Barnehagene i Lyses eierkommuner kan dermed få en teateropplevelse levert på døren. Konseptet er en del av en ny treåring samarbeidsavtale mellom teateret og Lyse.
10.12.2013
– I uvante omgivelser og ukjent terreng finnes ny inspirasjon og gode ideer. Derfor velger Lyse å samarbeide med Rogaland Teater. Vi ser på kultur som en viktig kilde til å tenke nytt og dristig. Teateret er et treffsted som skaper engasjement og glede i hele regionen, og vi er helt sikre på at avtalen blir til inspirasjon og nytte for begge parter, sier Grethe Høiland, konserndirektør marked i Lyse.

Lyse teaterspirer
– Barn og unge er viktige for oss, derfor er det ekstra spennende at vi som en del av avtalen skal lage et konsept kalt «Lyse Teaterspirer». Kort fortalt gir dette barnehagene i Lyses eierkommuner muligheten til å få en fl ott teateropplevelse levert på døren i sin egen barnehage, sier sponsoransvarlig Cathrine Suttie. 

Teatersjef Arne Nøst sier at det er viktig for teatret med gode samarbeidspartnere som bidrar til å styrke teaterets kunstneriske prosjekter.
– Vi er derfor svært glade for å kunne ønske Lyse velkommen inn i teaterfamilien og ser fram til et spennende og konstruktivt samarbeid, sier Nøst

Roar Kjølv Jenssen fra Rogaland Teater vil bli Lyses samarbeidspartner i forbindelse med Teaterspirer. Han har bakgrunn som skuespiller, kursleder og regissør. Målgruppen vil være de største barnehagebarna. Meningen er at prosjektet skal gi de barnehagebarna som snart skal begynne på skolen noen gode råd på veien når de skal ut i den store verden. Barnehagene vil få forslag til hvordan de kan jobbe med temaet i for- og etterkant gjennom tegning og teater.
Alle barnehagene i Lyses eierkommuner kan søke om å få besøk av teateret og være en del av opplegget. Lyse organiserer søknadene gjennom sitt Spirer-program via nettsiden
http://spirer.lyse.no. 

Oppstart vil være våren 2014.
Hjem / Arkiv