Ungdomspartileder-debatt

Vi gir ordet til fremtidens politkere
11.03.2013
parkering arikkel
I forbindelse med forestillingen Parkering forbudt inviterer vi til en ungdomspartilederdebatt, som blir en forsmak på valget til høsten. Utgangspunktet for debatten er spørsmålet: Har ungdomspartiene innflytelse og makt nok i sine egne moderparti til å få gjennomslag for sine saker? Og hva står på agenda i de ulike ungdomspartiene i forbindelse med høstens valg? Vi gir ordet til de lokale ungdomspartilederne, som i denne partilederdebatten får sette dagsorden og diskutere det de mener er viktigst sett fra deres partis ståsted.
 Lars Helle, sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, har sagt seg villig til å være utspørrer i denne debatten og dato er satt til mandag 18. mars i etterkant av forestillingen Parkering forbudt. Vi satser på en debatt med høy temperatur og kraftfullt engasjement fra ungdomspartilederne i Rogaland. Vi kjører debatt kl 20:00
Hjem / Arkiv