Om BUT - klubben

Ungdommer som kikker opp i et mørklagt rom med lyskastere.
BUT-klubben

BUT-klubben er et estetisk fritidstilbud, hvor medlemmene, mellom 2. kl. barneskole og 3. kl. videregående, får teaterfaglig opplæring. Undervisningen er praktisk og prosessorientert. Øvelsene innenfor hvert emne tilpasses alder og nivå. Sist men ikke minst, BUT bestreber seg på at medlemmer skal få tilhørighet til teatret, og får kunnskap om teatermaskineriet, uavhengig om de medvirker i en forestilling eller ikke.

Teatertreningen er verdifull på alle livets scener, enten en skal være skuespiller, foredragsholder i klasserommet eller et empatisk medmenneske. Deltagelse i Klubb vil være med å utvikle egen identitet, talent, evne til innlevelse, og ikke minst utvikle et konstruktivt kunstkritisk blikk. Klubben i Barne- og ungdomsteateret er åpen for alle, det er et mål å gi barn og unge like forutsetninger for å søke medlemskap. Det avholdes derfor ikke auditions. Søknadsskjema legges ut på våre hjemmesider 1. mai 2022. Portalen er åpen frem til 31. mai.

Utvelgelsen av medlemmer skjer ved loddtrekning. 

Å være medlem i BUT er ikke ensbetydende med å medvirke i en forestilling. Dette er noe mange tror. Utvelgelse til forestillingen avhenger ikke kun av talent, men har en sammenheng med repertoar, casting i forhold til alder, høyde og om barnet behersker ferdigheter som sang, dans og evner til å samarbeide.


Forventet måloppnåelse med klubbmedlemskap 
 
  • Utvikle scene- og samspillkompetanse og få kjennskap i ulike sceniske uttrykksformer.
  • Utvikle og forene kropp, stemme og tanke gjennom øvelser i skuespillerteknikk.
  • Utvikle sine estetiske sanser, skapende krefter og evnen til å se verdien i den kunstneriske teaterprosessen.
  • Utvikle evne til å reflektere rundt sin egen funksjon i det kollektive teaterarbeidet.
  • Utvikle kunnskap om hvordan teatret fungerer som institusjon og hvordan ulike kunstnere samarbeider med andre  i skapelsen av en forestilling.

Mer detaljert info, henviser vi til vår fagplan