Informasjon til BUT-medlemmer

Medvirkende skuespillere i forestillingen Vekk meg.
Foto: Grete Nygaard

Til alle BUT medlemmer


Våren 2022

Klubben har siste undervisningsuke i uke 19. 
Klubbåret følger skoleåret.
Klubbdager og tider følger klassetrinn.
Klassetrinnet du starter i ved skolestart i august, er veiledende for når du skal møte.
Se klubbtider her


Fraværsreglement:


Aktivitetene i klubben er kollektive og prosessorienterte. Ditt fravær går derfor både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen din. 

Husk derfor å alltid melde fra om sykdom på: BUT@rogaland-teater.no 
Mail på andre e-post adresser, eller sms vil ikke bli registrert!

Dersom du er syk mer enn tre ganger på rad, ønsker vi at du bringer legeattest. Lekser eller prøver på skolen er ikke gyldig fravær. Å velge teater som fritidsaktivitet handler om å prioritere og disponere sin tid. Å medvirke i en forestilling er hardt arbeid og kan oppta all din fritid i prøve og produksjonstid. Så dersom du ikke har anledning til å møte en tirsdag i uken, signaliserer du at du ikke satser nok, og da ekskluderer du deg selv fra å bli tatt ut til å medvirke i teatrets produksjoner. Har du mer enn 3 ugyldige fraværsdager i høst, mister du plassen din!


Annen relevant info:


Alle henvendelser som omhandler BUT-medlemskap og klubb skal sendes til: BUT@rogaland-teater.no enten det gjelder om sykdomsfravær, opplysninger om medlemmet eller oppdateringer til medlemsprofilen: Portrettfoto eller endringer i postadresse, telefonnummer eller e-mail.


Møt presis til klubbstart!