Informasjon til medlemmer

ASH_4179

Til alle BUT medlemmer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer!
Klubben starter opp igjen uke 36 på vanlige dager og tider.

 
  • Oppstart høst 2020 blir i uke 36.
  • Klubbåret følger skoleåret.
  • Klubbdager og tider følger klassetrinn.
  • Klassetrinnet du starter I ved skolestart i august, er veiledende for når du skal møte.


Tidspunkt for klubben høsten 2020:

Mandag       
16:15 - 17:45: 2 grupper fra 1. - 3. vgs miks
16.15 - 17:30: BUT KRU 
18:00 - 19:30: 10. klasse og 1 gruppe 1. - 3- vgs miks

Tirsdag        
16:15 - 17:30: 4. klasse
16:30 - 17:30: 2. klasse
17:45 - 19:00: 3. og 5. klasse
 
Onsdag       
16:15 – 17.30: 6. og 7. klasse   
17:45 – 19.00: 8. og 9. klasse   
 
NB: Vi har ikke klubb i skolens ferier.


Fraværsreglement:


Aktivitetene i klubben er kollektive og prosessorienterte. Ditt fravær går derfor både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen din. 

Husk derfor å alltid melde fra om sykdom på: BUT@rogaland-teater.no 
Mail på andre e post adresser, eller sms vil ikke bli registrert!

Dersom du er syk mer enn tre ganger på rad, ønsker vi at du bringer legeattest. Lekser eller prøver på skolen er ikke gyldig fravær. Å velge teater som fritidsaktivitet handler om å prioritere og disponere sin tid. Å medvirke i en forestilling er hardt arbeid og kan oppta all din fritid i prøve og produksjons tid. Så dersom du ikke har anledning til å møte en tirsdag i uken, signaliserer du at du ikke satser nok, og da ekskluderer du deg selv fra å bli tatt ut til å medvirke i teatrets produksjoner. Har du mer enn 3 ugyldige fraværsdager i høst, mister du plassen din!


Annen relevant info:


Alle henvendelser som omhandler BUT-medlemskap og -klubb skal sendes til: BUT@rogaland-teater.no enten det gjelder om sykdomsfravær, opplysninger om medlemmet eller oppdateringer til medlemsprofilen: Portrettfoto eller endringer i postadresse, telefonnummer eller e-mail.


Møt presis til klubbstart!