Informasjon til BUT-medlemmer

ASH_4179

Til alle BUT medlemmer

Høst 2021

Klubben starter opp igjen uke 35 på vanlige dager og tider.
Klubbåret følger skoleåret.
Klubbdager og tider følger klassetrinn.
Klassetrinnet du starter i ved skolestart i august, er veiledende for når du skal møte.
Se klubbtider her
NB: KORONA
All informasjon vedrørende korona, for eksempel avlysning av klubben ol. sender vi til alle medlemmer på mail fortløpende.


Fraværsreglement:


Aktivitetene i klubben er kollektive og prosessorienterte. Ditt fravær går derfor både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen din. 

Husk derfor å alltid melde fra om sykdom på: BUT@rogaland-teater.no 
Mail på andre e post adresser, eller sms vil ikke bli registrert!

Dersom du er syk mer enn tre ganger på rad, ønsker vi at du bringer legeattest. Lekser eller prøver på skolen er ikke gyldig fravær. Å velge teater som fritidsaktivitet handler om å prioritere og disponere sin tid. Å medvirke i en forestilling er hardt arbeid og kan oppta all din fritid i prøve og produksjons tid. Så dersom du ikke har anledning til å møte en tirsdag i uken, signaliserer du at du ikke satser nok, og da ekskluderer du deg selv fra å bli tatt ut til å medvirke i teatrets produksjoner. Har du mer enn 3 ugyldige fraværsdager i høst, mister du plassen din!


Annen relevant info:


Alle henvendelser som omhandler BUT-medlemskap og -klubb skal sendes til: BUT@rogaland-teater.no enten det gjelder om sykdomsfravær, opplysninger om medlemmet eller oppdateringer til medlemsprofilen: Portrettfoto eller endringer i postadresse, telefonnummer eller e-mail.


Møt presis til klubbstart!