Informasjon til medlemmer

ash 4179

Til alle BUT medlemmer

Takk for i høst. BUT klubben tar nå juleferie. Vi gleder oss til å se dere igjen etter nyttår og ønsker alle en riktig god jul!
  • Oppstart høst 2019 blir i uke 6.
  • Klubbåret følger skoleåret.
  • Klubbdager og tider følger klassetrinn.
  • Klassetrinnet du starter I ved skolestart i august, er veiledende for når du skal møte.

Tidspunkt for klubben våren 2019:

Mandag       
2. klasse: 16:30 - 17:30 
6. klasse: 16:15 - 17:30
7. klasse: 16:15 - 17:30

3. klasse: 17:45 - 19:00
4. klasse: 17:45 - 19:00
5. klasse: 17:45 - 19:00

Tirsdag        
10. klasse: 16:15 - 17:30  
1. - 3. vgs: 16:15 - 17:30
1. - 3. vgs: 17:45 - 19:00

BUT KRU: 16.15 – 17:30   

Onsdag       
8. klasse: 16:15 – 17.30   
9. klasse: 17:45 – 19.00   

Fraværsreglement:


Aktivitetene i klubben er kollektive og prosessorienterte. Ditt fravær går derfor både utover egen læring og læringen til de andre i gruppen din. 

Husk derfor å alltid melde fra om sykdom på: BUT@rogaland-teater.no 
Mail på andre e post adresser, eller sms vil ikke bli registrert!

Dersom du er syk mer enn tre ganger på rad, ønsker vi at du bringer legeattest. Lekser eller prøver på skolen er ikke gyldig fravær. Å velge teater som fritidsaktivitet handler om å prioritere og disponere sin tid. Å medvirke i en forestilling er hardt arbeid og kan oppta all din fritid i prøve og produksjons tid. Så dersom du ikke har anledning til å møte en tirsdag i uken, signaliserer du at du ikke satser nok, og da ekskluderer du deg selv fra å bli tatt ut til å medvirke i teatrets produksjoner. Har du mer enn 3 ugyldige fraværsdager i høst, mister du plassen din!


Annen relevant info:


Alle henvendelser som omhandler BUT-medlemskap og -klubb skal sendes til: BUT@rogaland-teater.no enten det gjelder om sykdomsfravær, opplysninger om medlemmet eller oppdateringer til medlemsprofilen: Portrettfoto eller endringer i postadresse, telefonnummer eller e-mail.


Møt presis til klubbstart!

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Stavanger Aftenblad
Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Aftenblad
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune