Klubbtider

Heks som deler ut et eple til en kvinne.

Møt presis!

Det er mange som kommer for sent til klubbmøtene. Det innebærer at klubbinstruktørene bruker unødig mye tid på opprop, og på å følge barna rundt på teaterbygget til de gruppene de skal være i. Vi håper foresatte hjelper oss i kampen mot "tidstyveri" av kvalitativ undervisningstid.

HMS

Av hensyn til barnas sikkerhet! Parkering utenfor teatret er forbudt. Vi har fått klager fra brannvesenet om at biler kjører inn på området rundt teatret, og står parkert i tidsrommet vi har klubb. Vi gjentar at dette ikke er tillatt.

Klubbtider høsten 2022

Mandag
Kl 16.15 – 17.45: Vgs
Kl 16.15 – 17.45: Tekniker-cru
Kl 18.00 – 19.30: 10.klasse
Kl 18.00 – 19.30: Vgs

 
Tirsdag
Kl 16.15 – 17.30: 4.klasse 
Kl 16.30 – 17.30: 2.klasse
Kl 17.45 – 19.00: 5.klasse
Kl 17.45 – 19.00: 3.klasse
 

Onsdag
Kl 16.15 – 17.30: 6. og 7. klasse
Kl 16.15 – 17.30: 6. og 7. klasse
Kl 17.45 – 19.00: 8. og 9. klasse
Kl 17.45 – 19.00: 8. og 9. klasse


NB: Vi har ikke klubb i skolens ferier.