Klubbtider

004 jpg
Klubbtider:

Til alle BUT medlemmer.
  • Oppstart våren 2019 blir i uke 6. Velkommen tilbake til nytt teaterår!
  • Klubbåret følger skoleåret.
  • Klubbdager og tider følger klassetrinn
  • Tidspunktet for når du skal møte i klubb er klassetrinnet du starter i ved skolestart i august  

Tidspunkt for klubben våren 2019:

Mandag       
2. klasse: 16:30 - 17:30 
6. klasse: 16:15 - 17:30
7. klasse: 16:15 - 17:30

3. klasse: 17:45 - 19:00
4. klasse: 17:45 - 19:00
5. klasse: 17:45 - 19:00


Tirsdag        

10. klasse: 16:15 - 17:30  
1. - 3. vgs: 17:45 - 19:00

BUT KRU: 16.15 – 17:30   


Onsdag       

8. klasse: 16:15 – 17.30   
9. klasse: 17:45 – 19.00   
 

NB: Vi har ikke klubb i skolens ferier.


 

Møt presis!

Det er mange som kommer for sent til klubbmøtene. Det innebærer at klubbinstruktørene bruker unødig mye tid på opprop, og på å følge barna rundt på teaterbygget til de gruppene de skal være i. Vi håper foresatte hjelper oss i kampen mot "tidstyveri" av kvalitativ undervisningstid.

HMS

Av hensyn til barnas sikkerhet! Parkering utenfor teatret er forbudt. Vi har fått klager fra brannvesenet om at biler kjører inn på området rundt teatret, og står parkert i tidsrommet vi har klubb. Vi gjentar at dette ikke er tillatt.

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Stavanger Aftenblad
Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Aftenblad
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune