Klubbtider

004_jpg
Klubbtider:

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år!
Klubben starter opp igjen i februar i uke 6 på vanlige dager og tider.
 
  • Oppstart våren 2020 blir i uke 6. Merk at det er endringer i klubbtider fra høsten 2019. Velkommen tilbake til nytt teaterår!
  • Klubbåret følger skoleåret.
  • Klubbdager og tider følger klassetrinn
  • Tidspunktet for når du skal møte i klubb er klassetrinnet du starter i ved skolestart i august  Tidspunkt for klubben våren 2020:

Mandag       
16:15 - 17:45: 2 grupper fra 1. - 3. vgs miks
16.15 - 17:30: BUT KRU 
18:00 - 19:30: 10. klasse og 1 gruppe 1. - 3- vgs miks


Tirsdag        

16:15 - 17:30: 4. klasse
16:30 - 17:30: 2. klasse
17:45 - 19:00: 3. og 5. klasse
 

Onsdag       

16:15 – 17.30: 6. og 7. klasse   
17:45 – 19.00: 8. og 9. klasse   
 

NB: Vi har ikke klubb i skolens ferier.


 

Møt presis!

Det er mange som kommer for sent til klubbmøtene. Det innebærer at klubbinstruktørene bruker unødig mye tid på opprop, og på å følge barna rundt på teaterbygget til de gruppene de skal være i. Vi håper foresatte hjelper oss i kampen mot "tidstyveri" av kvalitativ undervisningstid.

HMS

Av hensyn til barnas sikkerhet! Parkering utenfor teatret er forbudt. Vi har fått klager fra brannvesenet om at biler kjører inn på området rundt teatret, og står parkert i tidsrommet vi har klubb. Vi gjentar at dette ikke er tillatt.