Søknadsskjema

Informasjon til nye søkere om neste opptak til barne- og ungdomsteatret 

Barne- og ungdomsteaterklubben følger normalt skoleåret med oppstart på høsten.
For å kunne søke opptak skal man starte i 2. klasse høsten 2022 (født i 2015)

Søknadsskjema blir lagt ut 1. mai 2022 og har søknadsfrist 31. mai.

Nye medlemmer blir plukket ut ved loddtrekning og blir kontaktet på mail i løpet juni 2022.

Se også ofte stilte spørsmål

Søknadsskjema:

(Velg klassetrinnet søkeren starter i etter sommerferien.)

Samtykke til behandling av personopplysninger

Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater AS følger reglene i Personopplysningsloven for å sikre at personopplysninger brukes til det formål de har blitt samlet inn til. Det betyr bl.a. at opplysningene ikke skal gis videre til andre parter (f.eks. andre selskaper eller personer som ikke jobber ved teatret) eller brukes til noe annet enn det å ta vare på medlemskapet (som f.eks. å sende ut reklame på e-mail).

Hvis du er 15 år og eldre kan du selv gi samtykke til at Barne- og ungdomsteatret kan behandle dine personopplysninger ved å krysse av i boksene nedenfor. Hvis du er yngre enn 15 år må en foresatt gi samtykke:

  • Behandle søknaden
  • Administrere medlemskapet ved eventuelt opptak
  • Å gi prioritet ved senere opptak hvis det ikke gis medlemsplass i år

Andre forhold:

  • Samtykket som er gitt i dette skjemaet kan når som helst trekkes tilbake.
  • Medlemmet/foresatte har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om dem.
  • Personopplysningene vil bli slettet eller anonymisert når det ikke lenger er bruk for dem.
  • Rogaland Teater AS har plikt til å dokumentere sin teaterhistorie, bl.a. gjennom arkivering av opplysninger om forestillinger og medvirkende i disse. Det betyr at hvis medlemmet har medvirket i en forestilling ved Rogaland Teater AS vil dette være en personopplysning som ikke vil bli slettet.