TEATERSJEF ARNE NØST TAKKER AV ETTER TI ÅR

Teatersjef Arne Nøst er multitaskeren og ildsjelen med et spesielt engasjement for kunst og kultur. Hans profesjonelle virke spenner over de fleste kunstarter; fra musikk og billedkunst til tekst og scene. Den unike kombinasjonen av bred kunstfaglig kompetanse og politisk engasjement i en og samme person, har gjort Arne Nøst til en i særklasse verdifull ressurs for norsk teater generelt og Rogaland Teater spesielt. Etter ti år i sjefsstolen i det gamle teaterbygget i rundkjøringen ved Kannik takker Arne Nøst av ved årsskiftet. I den forbindelse ønsker vi å invitere deg til avskjedsfest 24. november.

Vi ber deg om å svare innen 17. oktober