Den bortkomne faderen
Torbjørn Eriksen les Garborgs roman

Kjellerteatret:
5.mar -  5.mar 2019
Den bortkomne faderen
Torbjørn Eriksen les Garborgs roman
«Eg hadde levt som den bortkomne sonen og var som han komen i naud; men då eg som han søkte heim att, var Faderen borte.»

Den bortkomne Faderen (1899) er rekna som Arne Garborgs vakraste roman. Boka blir lest i sin heilskap av skodespelar Torbjørn Eriksen.

Den aldrande Gunnar Hòve fører dagbok for å finna samanheng og meining i livet sitt. Det er vanskelegare enn han håpar på. Som ung skauv han garden frå seg og reiste til Amerika. No er han heimkomen, men heimen er seld og faren er borte.

Publikum får eit nært og gripande møte med eit menneske som prøver å finna rotfeste i ei tid der gamle sanningar er knuste av modernitetens nye tankar og vitskapar. Gunnar leitar etter Faderen, men finn heller seg sjølv i møtet med sin eigen bror.

«Den burtkomne Faderen er for mig som en Kvintesents av alle Biblers Bibler. Den vil komme til at staa i Eftertiden, som de hellige Bøger, der er os opbevaret gjennem snart Aartusender.»  Amalie Skram


 

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Stavanger Aftenblad
Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Aftenblad
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune