Ledelse

Om bedriften

Rogaland Teater AS eies av Den norske stat (720 A-aksjer), Stavanger kommune (276 B-aksjer) og Rogaland fylkeskommune (86 C-aksjer). Selskapets styre består av syv medlemmer (inklusive ansattes representanter), hvis funksjonstid er fire år.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapet driver sin virksomhet på beste måte, og at de økonomiske rammer og øvrige vilkår som følger av de offentlige tilskudd til virksomheten, blir fulgt.

Teatersjefen er selskapets daglige leder, og skal følge de retningslinjer og anvisninger styret gir. Teatersjefen treffer videre avgjørelse om repertoar og øvrige kunstneriske spørsmål innenfor den økonomiske ramme styret har fastsatt.

Direktøren skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Direktøren har ansvaret for at styret og teatersjefen til enhver tid er informert om selskapets økonomi. Verken teatersjef eller direktør kan være medlem av styret.

Videre består teatrets ledergruppe av en barne- og ungdomsteatersjef; en salg- og markedssjef hvis ansvarsområde omfatter salg og markedsføring av Rogaland Teater, samt billettkontor og bar; en teknisk sjef som har ansvar for sceneteknikk og verksteder; en produksjonssjef som har ansvar for produksjonstekniske avdelinger, samt frisør- og systue; en administrasjonssjef, hvis ansvarsområde er økonomiavdelingen og en HMS- og driftssjef med ansvar for helse, miljø og sikkerhet, teatrets eiendommer, driftsavdelingen, kantinedrift, it og renholdere.


Teatersjefen

01. januar 2009 tiltrådte scenograf, billedkunstner og musiker Arne Nøst som teatersjef ved Rogaland Teater.

Nøst overtok etter Hanne Tømta, som fra 1. januar 2009 tiltrådte som teatersjef ved Nationaltheatret i Oslo.
Teatersjefer ved Rogaland Teater:

1947-1949 Øystein Børke
1949-1951 Jens Bolling
1951-1952 Kjell Stormoen
1952-1956 Claes Gill
1956-1958 Gisle Straume
1958-1960 Bjarne Andersen
1960-1970 Bjørn Endreson
1970-1976 Arne Thomas Olsen
1976-1982 Kjetil Bang-Hansen
1982-1986 Alf Nordvang
1986-1989 Bentein Baardson
1989-1990 Hans Rosenquist
1990-1991 Alf Nordvang
1991-1994 Ketil Egge
1994-1997 Ola B. Johannessen
1997-2000 Eirik Stubø
2000-2004 Ingjerd Egeberg
2004-2008 Hanne Tømta
2008 -          Arne Nøst


Ledergruppen ved Rogaland Teater

Arne Nøst (teatersjef)
Ellen Math Henrichsen (direktør starter 1.1.2014)
Asle Wettergreen (konstituert teaterdirektør)
Leif Høiland (teknisk sjef)
Henrik Tangen (produksjonssjef)
Pernille Kaldestad (informasjonssjef)
Kirsti Bjerva (markedssjef)
Bjørn Ravn Carlsen (barne- og ungdomsteatersjef)
Øystein Næss (HMS- og driftssjef)


STYRET:

Styrets medlemmer etter generalforsamling mai 2016:


Statens representanter:

Inger Østensjø (styreleder)
Morten Walderhaug (nestleder)
Gry Isabell Sandnes
Vara: Gaute Aadnesen


Fylkeskommunens representant:

Kjartan Alexander Lunde
Vara: Tove Frantzen


Kommunens representant:

Kåre Reiten
Vara: Odd Jo Forsell


Ansattes representanter:

Marita Skogen
Vara: Henrik Tangen
Marianne Holter
Vara: Anders Dale

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Stavanger Aftenblad
Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune

Hoved samarbeidspartnere:

Conoco Phillips
OBOS

SAMARBEIDSPARTNER:

Repsol Primær
Lyse

Støttespillere:

Viking Fotball
Clarion Stavanger by Nordic Choice
Stavanger Aftenblad
Stavanger Forum
Hove West
Bouvet

Eiere:

Kulturdepartementet
Rogaland Fylkeskommune
Stavanger Kommune