Det er et ledig sete på 1. rad i kulturhimmelen!

17.11.2016
250
I tillegg til relevant utdanning og teatererfaring vektlegges lederegenskaper, samarbeidsevner og personlige egenskaper.

Ansvarsområde, arbeidsområde og arbeidsoppgaver: Produksjonsmedarbeideren er organisatorisk plassert under produksjonssjefen og rapporterer til denne.

Produksjonsmedarbeideren inngår i et team med 4 inspisienter og vil sammen med dem dekke det totale suffli- og inspisientbehovet på teatret. Han/hun tilknyttes sine produksjoner ved prøvestart, følger dem normalt t.o.m premieren og deretter etter behov inn i spilleperioden. I prøvetiden innbefatter arbeidsoppgavene teksthjelp til skuespillere, samt daglig oppdatering av tekst og arrangement i manus. Det forventes at produksjonsmedarbeideren har en nøyaktig manusføring, at oppdatering skjer digitalt og at manusene blir arkivert i system med tanke på mulige gjenopptakelser. Oppgavene i en produksjon kan også innebære utstrakt samarbeid med regissøren vedr. praktisk tilrettelegging, organisering, koordinering og gjennomføring av scene/studioprøver. Dette gjelder spesielt i de tidlige fasene av en produksjon, da produksjonsmedarbeideren alene kan lede og avvikle prøver. I ukene frem mot premiere jobber produksjonsmedarbeideren i tospann med en inspisient. I forestillingssammenheng vil oppgavene i all hovedsak være sufflibaserte, men medarbeideren kan også få eneansvar for avvikling av teknisk enkle forestillinger.

Jobben er periodevis hektisk og det er viktig å kunne mestre dette.

Arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid tar i bruk som prøve- og spillested.

Søkere med relevant utdanning vil bli prioritert.
Gode datakunnskaper er nødvendig.
Gode norskkunnskaper og god språkforståelse er nødvendig.                                                                   Sertifikat klasse B er ønskelig.
Gunstige ferie- og pensjonsordninger.
Lønn etter tariffen til Musikernes Fellesorganisasjon.

Rogaland Teater skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønns sammensetting og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

For nærmere informasjon kontakt produksjonssjef Henrik Tangen på telefon 92084223

Stillingen er ledig fra og med 9. januar 2017
Søknadsfrist er 5. desember 2016.
Søknaden sendes kun elektronisk til post@rogaland-teater.no

 
Hjem / Arkiv