ER DU VÅR NYE DIREKTØR?

På et kreativt hus med mye aktivitet trenger vi en direktør med et stort spekter av kvalifikasjoner.
14.06.2013
Vår nye direktør har kompetanse innen administrasjon, økonomi, markedsutvikling og strategisk ledelse. Du får ansvaret for drift av teatret i tett samarbeid med teatersjefen. Stillingen ønskes besatt av en utadrettet og engasjert person med ledererfaring og høyere utdanning innen økonomi. 

Ansvarsområder
-    Strategisk planlegging    
-    Markedsmessig utvikling
-    Økonomisk styring og budsjettutvikling
-     Forhandlinger
-    Myndighetskontakt
-    Styrearbeid

Oppgaver som direktøren har ansvar for å løse i felleskap med teatersjefen:

o    Teatrets spilleregler for god ledelse
o    Utvikling av arbeidsmiljø
o     HMS
o    Vesentlige organisasjonsendringer

Teatret står ovenfor utfordringer som fordrer nytenkning, strategiske evner, forretningsmessig forståelse og faglig tyngde. Rette vedkommende må være utadvendt, relasjonsbyggende, resultatorientert, ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert, samt ha gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb i et trivelig og kreativt miljø.

Søknadsfrist 10. august 2013. Søknad med cv sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no.

Ta kontakt med styreleder Brit K.S. Rugland (mob. 913 14 325) for nærmere opplysninger.
Hjem / Arkiv