ER du vår nye medarbeider?

Til et kreativt hus med stor aktivitet søker vi etter en produksjonssjef, i et ettårig vikariat med mulighet for forlengelse, med et bredt spekter av kvalifikasjoner.
02.10.2015
Ledig stilling som produksjonssjef

Rogaland Teater er et kraftsentrum for scenekunst både lokalt og nasjonalt, og et unikt hus som mange ønsker seg til enten man er kunstner på scenen eller tusenkunstner i bakkamrene. 

Det produseres årlig mellom 8 – 13 oppsetninger fordelt på 4 scener.

Nå søker vi en produksjonssjef som har ansvaret for planleggingen, organiseringen og fremdriften av teatrets samlede kunstneriske produksjoner. Dette gjelder spesielt organiseringen av ressurser knyttet opp mot forestillinger, og tidsfrister som er nødvendige for å ha god fremdrift i de kunstneriske produksjonsprosessene frem mot premierer. Denne stillingen har personalansvaret for maske, inspisient, kostyme, lyd og rekvisittavdelingen. Utover dette har produksjonssjefen også et administrerende ansvar for det kunstneriske ensemblet.

Vi søker en person som har relevant utdannelse og erfaring fra tilsvarende arbeid. Vår nye produksjonssjef kjennetegnes ved å være positiv, strukturert, relasjonsbyggende, resultatorientert, ha evne til å jobbe selvstendig, samt ha gode samarbeidsegenskaper.

Ansvarsområder:

Ledelse av de ulike funksjonene tilknyttet produksjonsavdelingen
Planlegging av produksjoner i et rullerende to-treårs perspektiv
Organisering og allokering av teatrets ressursbruk i forbindelse med denne planleggingen
Økonomisk styring av og budsjettansvar for egne avdelinger
Aktivt arbeid med å nå målene i teatrets strategiplan
Kontraktsforhandling med relevante samarbeidspartnere

Produksjonssjefen rapporterer til teatrets direktør og inngår i teatrets ledergruppe og har selv personalansvar for 9 medarbeidere.

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb i et trivelig og kreativt miljø, samt gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Rogaland Teater er en IA-bedrift som er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.

Søknadsfrist 31. oktober 2015. Søknad med cv sendes til post@rogaland-teater.no. og merkes «Produksjonssjef»

Ta kontakt med konstituert produksjonssjef Leif Høiland - tlf. 976 03 594 eller direktør Ellen Math Henrichsen - tlf. 915 32 019 for nærmere opplysninger.


 
Hjem / Arkiv