Inspisient 100% stilling - vikariat

Stillingen er utfordrende og allsidig i et trivelig og kreativt miljø.
16.05.2013
I tillegg til relevant utdanning og teatererfaring vektlegges lederegenskaper, samarbeidsevner samt personlige egenskaper.

Ansvarsområde, arbeidsområde og arbeidsoppgaver

Inspisienten er organisatorisk plassert under produksjonssjefen og rapporterer til denne.

Inspisienten tilknyttes sine produksjoner ved prøvestart og følger dem normalt t.o.m siste forestilling. I prøvetiden innbefatter arbeidsoppgavene utstrakt samarbeid med regissøren vedr. praktisk tilrettelegging, organisering, koordinering og gjennomføring av sceneprøver. I forestillingssammenheng er inspisienten forestillingsleder med totalansvar for avviklingen. Inspisienten kan avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen.

Undervisning for våre Barne- og ungdomsteater medlemmer vil forekomme innenfor relevante fagfelt.

Som administrasjonens representant og bindeledd inn i produksjonen, har inspisienten ansvar for at arbeidet foregår etter gjeldene tariffer samt har budsjettansvar for overtidsforbruk for bla. skuespillere.

Jobben er i perioder hektisk og det er viktig å kunne mestre travle perioder og beholde fokus i fasen med de avsluttende prøvene.

Arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid tar i bruk som prøve- og spillested.

Søkere med relevant utdanning vil bli prioritert.

Sertifikat klasse B er ønskelig.

Gode datakunnskaper er nødvendig.

Gode norskkunnskaper er nødvendig.

Gode kunnskaper om lydteknikk er n��dvendig.

Gode kunnskaper om AV er ønskelig.

Gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Lønn etter tariffen til Musikernes Fellesorganisasjon.

Rogaland Teater skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål �� oppnå en balansert alders- og kjønns sammensetting og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

For nærmere informasjon kontakt produksjonssjef Anne Marthe Strand

på telefon 51 91 90 16.

Vikariatet er fra 12.august 2013 til 22.juni 2014.

Søknadsfrist er 27.mai 2013.
Søknaden sendes kun elektronisk til post@rogaland-teater.no
Hjem / Arkiv