LEDER MALERSAL - 100% stilling - fast

16.05.2013
Vi søker en positiv, fleksibel, tydelig og løsningsorientert person med gode lederegenskaper og samarbeidsevner til utfordrende og allsidig arbeid i et trivelig hektisk og kreativt miljø. Søkeren bør ha relevant bakgrunn og erfaring som teatermaler. Rogaland Teater som samfunnsansvarlig bedrift, er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Lederegenskaper, evne til samarbeid og selvstendig jobbing vektlegges. Søkeren må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Ansvarsområde

Lederen er organisatorisk plassert under verkstedsleder og arbeidsområdet er teatrets verksteder, prøvelokaler, scener, lagre og ellers andre lokasjoner teatret til enhver tid drifter. Stillingen omfatter personal- og arbeidsledelse, HMS-ansvar og deltakende arbeid i alle faser av produksjon samt også et utstrakt samarbeid med alle øvrige verksteder. Heri inngår også ansvar for materiallager, drift og vedlikehold av teknisk utstyr og verktøy underlagt avdelingen.

Bemanningen på malersalen er for tiden 2 x 100% og 2 x 60% stillinger inkl leder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter bl

.a nyproduksjon og vedlikehold av kulisser, utføring av nye og gamle maleteknikker, maling av tepper, skulpturering, støpning, tapetsering og patinering osv. Kreativitet og materialforståelse samt erfaring og kunnskap om form og farge legges til grunn ved ansettelse. Lederen må kunne samarbeide samt også jobbe selvstendig, og serviceinnstilling er en absolutt forutsetning.

Avdelingen utfører all egentransport

, og førerkort kl.B er en fordel.

Gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Lønnsbetingelser for stillingen i henhold til egen tariffavtale med NTO/Fagforbundet.

For nærmere informasjon kontakt verkstedsleder Bernt Hodnefjell +47 915 55 619

Søknadsfrist: 10.06.13

Tiltredelse: snarest

Utfyllende søknad med cv sendes elektronisk til

post@rogaland-teater.no merket: Ledig stilling leder malersal.
Hjem / Arkiv