Ledig stilling som inspisient

Vi søker etter inspisient i 100% stilling i en spesiell prøveordning
17.10.2014
Rogaland Teater utlyser en midlertidig stilling i en prøveordningsperiode fra 1. mai 2015 til mai-juni 2016, både start- og sluttdato kan diskuteres. 

Inspisientavdelingen vil i prøveordningsperioden utvides med en stilling. Dette vil gi avdelingen anledning til å være to per produksjon i oppkjør der den ene sufflerer, og den andre avvikler. Ved ny prøvestart går en av inspisientene over til ny produksjon, og inspisientene kan nå gå inn i en skiftordning frem til neste oppkjør der de igjen er to i samme produksjon.

Prøveordningen skal evalueres etter et år og kan bli en fast ordning.

Generelt gjeldende inspisientstillingen i nåværende, ordinær ordning:
Stillingen er utfordrende og allsidig i et trivelig og kreativt miljø. 
I tillegg til relevant utdanning og teatererfaring vektlegges lederegenskaper, samarbeidsevner samt personlige egenskaper. 

Ansvarsområde, arbeidsområde og arbeidsoppgaver: 
Inspisienten er organisatorisk plassert under produksjonssjefen og rapporterer til denne.

Inspisienten tilknyttes sine produksjoner ved prøvestart og følger dem normalt t.o.m siste forestilling. I prøvetiden innbefatter arbeidsoppgavene utstrakt samarbeid med regissøren vedr. praktisk tilrettelegging, organisering, koordinering  og gjennomføring av sceneprøver. I forestillingssammenheng er inspisienten forestillingsleder med totalansvar for avviklingen. Inspisienten kan avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen. 

Undervisning for våre Barne- og ungdomsteater medlemmer vil forekomme innenfor relevante fagfelt.

Som administrasjonens representant og bindeledd inn i produksjonen, har inspisienten ansvar for at arbeidet foregår etter gjeldende tariffer samt har budsjettansvar for overtidsforbruk for bla. skuespillere.  

Jobben er i perioder hektisk, og det er viktig å kunne mestre travle perioder og beholde fokus i fasen med de avsluttende prøvene. 

Arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid tar i bruk som prøve- og spillested.  

•    Søkere med erfaring og ønske om å delta aktivt i spennende prøveordning er ønskelig
•    Søkere med relevant utdanning vil bli prioritert.
•    Sertifikat klasse B er ønskelig. 
•    Gode datakunnskaper er nødvendig.
•    Gode norskkunnskaper er nødvendig.
•    Gode kunnskaper om lydteknikk er nødvendig.
•    Gode kunnskaper om AV er ønskelig.
•    Gunstige ferie- og pensjonsordninger.
•    Lønn etter tariffen til Musikernes Fellesorganisasjon.

Rogaland Teater skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Inspisientavdelingen består i dag av like mange kvinner og menn.

For nærmere informasjon kontakt teknisk sjef Leif Høiland på telefon 976 03 594  eller leif.hoiland@rogaland-teater.no

Engasjementet er fra ca 1. mai 2015 til ca 1. mai 2016.

Søknadsfrist er 15. januar 2015.

Søknaden sendes kun elektronisk til post@rogaland-teater.no 
Hjem / Arkiv