Ledig stilling som inspisient – vikariat 100% stilling

Rogaland Teater er et kraftsentrum for scenekunst både lokalt og nasjonalt, og et unikt hus som mange ønsker seg til enten man er kunstner på scenen eller tusenkunstner i bakkamrene. Det produseres årlig mellom 8 – 13 oppsetninger fordelt på 4 scener.
26.01.2016
Vi søker etter en inspisient med et bredt spekter av kvalifikasjoner. 

I tillegg til relevant utdanning og teatererfaring vektlegges lederegenskaper, samarbeidsevner og personlige egenskaper.

Ansvarsområde, arbeidsområde og arbeidsoppgaver: Inspisienten er organisatorisk plassert under produksjonssjefen og rapporterer til denne.

Inspisienten tilknyttes sine produksjoner ved prøvestart og følger dem normalt t.o.m siste forestilling. I prøvetiden innbefatter arbeidsoppgavene utstrakt samarbeid med regissøren vedr. praktisk tilrettelegging, organisering, koordinering og gjennomføring av sceneprøver. I forestillingssammenheng er inspisienten forestillingsleder med totalansvar for avviklingen. Inspisienten kan avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen.

I tillegg skal inspisienten, i gitte produksjoner, være i stand til å sufflere under prøver og forestillinger.

Som administrasjonens representant og bindeledd inn i produksjonen, har inspisienten ansvar for at arbeidet foregår etter gjeldene tariffer samt har budsjettansvar for overtidsforbruk for bla. skuespillere.

Jobben er i perioder hektisk og det er viktig å kunne mestre travle perioder og beholde fokus i fasen med de avsluttende prøvene.

Arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid tar i bruk som prøve- og spillested

Søkere med relevant utdanning vil bli prioritert.

Sertifikat klasse B er ønskelig.
Gode datakunnskaper er nødvendig.
Gode norskkunnskaper er nødvendig.
Gode kunnskaper om lydteknikk er nødvendig.
Gode kunnskaper om AV er ønskelig.
Gunstige ferie- og pensjonsordninger.
Lønn etter tariffen til Musikernes Fellesorganisasjon.

Rogaland Teater skal så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønns sammensetting og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

For nærmere informasjon kontakt produksjonssjef Henrik Tangen på telefon 92084223

Vikariatet er fra 29.mars 2016 til 31.desember 2016. Startdato kan endres etter avtale og det er mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist er 29.februar 2016.
Søknaden sendes kun elektronisk til post@rogaland-teater.no
 
Hjem / Arkiv