Ledig stilling som teknisk sjef

Nåværende teknisk sjef fratrer etter 36 år i Thalias tjeneste og går av med pensjon 31.08.2018, og vi søker nå hans etterfølger.
12.06.2018
250
Rogaland Teater er et kulturelt nav og har siden etableringen i 1947 markert seg som et av landets mest spennende teatre. Teatrets samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet.

Rogaland Teater - der det nye skapes og det kjente blir nytt

ROGALAND TEATER SØKER TEKNISK SJEF
Nåværende teknisk sjef fratrer etter 36 år i Thalias tjeneste og går av med pensjon 31.08.2018, og vi søker nå hans etterfølger. Stillingen inngår i teatrets ledergruppe og er organisatorisk underlagt direktøren. Stillingsbrøken til teknisk sjef er 100% fast stilling og med tiltredelse etter avtale.

På et kreativt hus med mye aktivitet trenger vi en teknisk sjef med et stort spekter av kvalifikasjoner. Vi søker en person med relevant utdannelse og erfaring fra tilsvarende arbeid.

For å lykkes i denne stillingen må vedkommende være strukturert, relasjonsbyggende, resultatorientert, ha evne til å jobbe selvstendig samt ha gode samarbeidsegenskaper.

Vår tekniske sjef har ansvar for planlegging, organisering og fremdrift av teatrets samlede produksjoner. Dette gjelder spesielt organisering av ressurser og tidsfrister som er nødvendige for å ha god fremdrift i produksjoners prosess mot premierer.

Ansvarsområder:

•    Planlegge den praktiske gjennomføringen av sesongen i nært samarbeid med produksjonssjefen, direktøren og teatersjefen.
•    Bistå den kunstneriske og økonomiske ledelse med faglige råd og foreslår, i samarbeid med produksjonssjefen, budsjett- og tidsrammer for teknisk gjennomføring av den enkelte produksjon.
•    Overordnet daglig ansvar for alle teatertekniske fasiliteter knyttet til pågående produksjoner på de prøve- og spillelokaler teatret til enhver tid drifter. Heri også verksteder og lagre med tilhørende bemanning.
•    Overordnet ansvar for forvaltning av drift og vedlikehold av utstyr som disponeres innenfor ansvarsområdet.
•    Overordnet ansvar for den tekniske siden av de enkelte daglige forestillinger
•    Budsjettansvar innenfor ansvarsområdet
•    Overordnet personalansvar for verkstedene smie, snekker-, malersal, scene-, lysavdeling

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter i et trivelig og kreativt miljø, samt gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Rogaland Teater er en IA-bedrift som er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger kontakt:

Direktør Ellen Math Henrichsen:    tlf +47 915 32 019
Teknisk sjef Leif Høiland:        tlf:+47 976 03 594Søknadsfrist 31.07.2018 Søknad med cv sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no.

 
Hjem / Arkiv