Rogaland Teater søker etter inspisientvikar i 100% stilling

Vi trenger flere kvalitetsfolk på laget!
07.05.2019
250
Vikariatet varer i 1 år fra tiltredelsesdato 1.september 2019, med mulighet for forlengelse. OBS! kort søknadsfrist.

Stillingen er utfordrende og allsidig i et trivelig og kreativt miljø.

I tillegg til relevant utdanning og teatererfaring, vektlegges lederegenskaper, samarbeidsevner og personlige egenskaper.

Ansvarsområde, arbeidsområde og arbeidsoppgaver

Inspisienten er organisatorisk plassert under produksjonssjefen og rapporterer til denne. Inspisienten tilknyttes sine produksjoner ved prøvestart og følger dem normalt t.o.m siste forestilling. I prøvetiden innbefatter arbeidsoppgavene utstrakt samarbeid med regissøren vedr. praktisk tilrettelegging, organisering, koordinering og gjennomføring av sceneprøver. I forestillingssammenheng er inspisienten forestillingsleder med totalansvar for avviklingen. Inspisienten kan avvikle både lys, lyd og annet under forestillingen.

Som administrasjonens representant og bindeledd inn i produksjonen, har inspisienten ansvar for at arbeidet foregår etter gjeldene tariffer samt har budsjettansvar for overtidsforbruk for blant annet skuespillere.

Jobben er i perioder hektisk og det er viktig å kunne mestre travle perioder og beholde fokus i fasen med de avsluttende prøvene.

Arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid tar i bruk som prøve- og spillested.

•    Søkere med relevant utdanning vil bli prioritert.
•    Sertifikat klasse B er ønskelig.
•    Gode datakunnskaper er nødvendig.
•    Gode norskkunnskaper er nødvendig.
•    Gode kunnskaper om lydteknikk er nødvendig.
•    Gode kunnskaper om AV er ønskelig.
•    Lønn etter tariff.

For nærmere informasjon kontakt produksjonssjef Henrik Tangen på tlf: 920 84 223 eller e-post henrik@rogaland-teater.no
Søknadsfrist 22. mai 2019
Søknaden sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no og merkes inspisientvikar
Hjem / Arkiv