Rogaland Teater søker lystekniker i 100% fast stilling

Vi søker en positiv, fleksibel og løsningsorientert person med gode samarbeidsevner til utfordrende og allsidig arbeid i et trivelig, hektisk og kreativt miljø.
24.01.2017
250
Søkeren må i tillegg  
Ha relevant lysteknisk erfaring.
Ha erfaring med lysdesign er et pluss. 
Være teknologisk oppdatert og kompetent på moderne lys- og AV utstyr.  
Ha kunnskap og forståelse av elektro svakstrøm og elektro sterkstrøm. 
Kunne utføre enkelt vedlikehold på moderne lys- og AV utstyr.
Ha gode datakunnskaper og være godt kjent med programmering av lysbord.
Være faglig nysgjerrig.
Kunne jobbe selvstendig og i team.
Ha god fysikk, tåle arbeid i høyder
Tåle arbeidspress i hektiske perioder
Ha førerkort klasse B
Ha HMS forståelse

Rogaland Teater er en samfunnsansvarlig bedrift, som er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Det er en forutsetning, at søkeren behersker norsk skriftlig og muntlig. 

Skiftarbeid og lønn etter tariff.

Arbeids- og ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Lysavdelingen er organisatorisk plassert under teknisk sjef og arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid drifter. 

Lysavdelingen består av 4 fulle stillinger fordelt på 2 lag. Det arbeides på 2 skift, med rotasjon annenhver uke dag/kveld.

Stillingen inngår i et team med utstrakt samarbeid mellom teatrets øvrige verksteder, men med hovedtilknytning til lysavdelingen. Arbeidet omfatter all lys- og videoteknisk virksomhet i alle faser av produksjon og avvikling.

Avdelingen utfører all egentransport og det er fordelaktig m/førerkort kl.B.

Dagskift er kl.09:30-15:00, kveldsskift kl.14:45 – 22:00 / 22:20 (fred) / 21:00 (lørd)
Lørdagskveld inngår i ordinær arbeidstid på kveldsskiftet. 

Det må påregnes overtid i travle perioder.

Lønn etter tariff.

2 uker fri m/lønn i tillegg til 5 ukers ferie

Pensjonsordning

Tiltredelse etter avtale.

For nærmere informasjon kontakt teknisk sjef Leif Høiland på tlf: 976 03 594.

Søknadsfrist 08.02.2017

Elektronisk søknad sendes til post@rogaland-teater.no
Hjem / Arkiv