Vi trenger flere kvalitetsfolk på laget!

Lys og av-tekniker i 100% fast stilling
14.01.2020
146 2
Rogaland Teater er et sentrum for scenekunst både lokalt og nasjonalt, med flere faggrupper innen håndverk og scene. Årlig produseres det mellom 8 – 13 oppsetninger fordelt på 4 scener.

Nå har vi ett ledig sete på 1. rad i kulturhimmelen!
Vi søker en positiv, fleksibel og løsningsorientert person med gode samarbeidsevner til utfordrende og allsidig arbeid i et trivelig, hektisk og kreativt miljø.

Søkeren må i tillegg 
Ha relevant lysteknisk erfaring. Erfaring med videodesign er et pluss.
Være teknologisk oppdatert og kompetent på moderne lys- og AV utstyr. 
Ha kunnskap og forståelse av elektro svakstrøm.
Kunne utføre enkelt vedlikehold på moderne lys- og AV utstyr.
Ha gode datakunnskaper og være kjent med programmering av lysbord.
Forståelse innen signalbehandling.
Kjenne til QLab, Resolume og MadMapper
Være faglig nysgjerrig.
Kunne jobbe selvstendig og i team.
Ha god fysikk, tåle arbeid i høyder
Tåle arbeidspress i hektiske perioder
Ha førerkort klasse B
Ha HMS forståelse 

Rogaland Teater er en samfunnsansvarlig bedrift, som er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Det er en forutsetning, at søkeren behersker norsk skriftlig og muntlig.
Skiftarbeid og lønn etter tariff.
Arbeids- og ansvarsområde og arbeidsoppgaver
Lysavdelingen er organisatorisk plassert under teknisk sjef og arbeidsområdet er de lokalene teatret til enhver tid drifter.
 
Lysavdelingen består av 4 fulle stillinger fordelt på 2 lag. Det arbeides på 2 skift, med rotasjon annenhver uke dag/kveld.
 
Stillingen inngår i et team med utstrakt samarbeid mellom teatrets øvrige verksteder, men med hoved tilknytning til lysavdelingen. Arbeidet omfatter all lys- og videoteknisk virksomhet i alle faser av produksjon og avvikling.
 
Avdelingen utfører all egentransport og det er fordelaktig m/førerkort kl.B.
 
Dagskift er kl.09:30-15:00, kveldsskift kl.14:45 – 22:00 / 22:20 (fred) / 21:00 (lørd)
Lørdagskveld inngår i ordinær arbeidstid på kveldsskiftet.
Det må påregnes overtid i travle perioder.
 
Lønn etter tariff.
2 uker fri m/lønn i tillegg til 5 ukers ferie
Pensjonsordning
 
Tiltredelse 10.08.2020
 
For nærmere informasjon kontakt Avdelingsleder for Lys Trygve Andersen på tlf: 922 44 862 eller Teknisk sjef Stian Bru på tlf: 488 99 711
 
Søknadsfrist 31.1.2020
Elektronisk søknad med CV sendes til post@rogaland-teater.no.
Merk søknad: lys og av-tekniker
 
Hjem / Arkiv