Emilie Hetland
født 4.aug 1992

Emilie Hetland
Emilie er utdannet skuespiller ved The Lir National Academy of Dramatic Arts i Irland. Hun har bl.a. jobbet ved det irske nasjonalteatret Abbey, BBC Nord-Irland og TV3 Irland, og er for tiden bosatt i London. Hun har vært tilknyttet Rogaland Teater tidligere som regiassistent og skuespiller (Festen 2012) samt som medlem av Barne-og Ungdomsteatret.