Fuktmålere i setene på Hovedscenen

Rogaland Teater skal forske på humor, på oppdrag fra FN . Til det trenger de forsøkspersoner, fortrinnsvis folk som kan le.
01.09.2016
nerdene3-3
Tekst: Line Noer Borrevik | FOTO : arne bru haug
Det er hensynet til de kommende slekter som skal
ivaretas, når Rogaland Teater nå gir seg i kast med
humorvitenskapen. I tilfelle Armageddon eller Ragnarokk
eller noe, har FN vedtatt at det skal etableres
en Verdensbank for humor, tilsvarende frøbanken,
som skal oppbevares på Svalbard og åpnes bare hvis
det viser seg å være helt, helt nødvendig. Men før
det må det fastslås hva som er morsomt, og hva som
er så morsomt at det er verd å bevare for ettertiden.
Rogaland Teater har fått oppdraget, og Christian
Eriksen er sentral i arbeidet.
– Dette blir løye, sier Eriksen, i en nokså overflødig
kommentar.
Desibelkrav
Åtte nerder er utpekt til formålet, og Eriksen er selvsagt
blant dem. Han mener definisjonen på en nerd
er noen som går inn i kjernen av et tema, så dypt de
klarer, og han forsikrer at disse nerdene ikke er noe
unntak.
– De åtte nerdene er spesialister på sine felt, blant
annet har vi med musikernerden Vidar Schanche
som er helt sentral i analysen av lyden av latter. FN
har gitt noen desibelkrav, blant annet må latteren
av farser være 77 desibel eller mer for å være kvalifisert.
Desibelkravene er forskjellige for de ulike typene
humor, for eksempel har groviser og farser langt
høyere desibelkrav enn svart humor og sarkasme,
utdyper Eriksen.Store ekstraordinære investeringer er
gjort for å kunne måle fuktighet i salen
på Hovedscenen, inkludert i setene. Det
er foreløpig ikke kjent hvilke administrative
utfordringer disse kostnadene har
medført, men det er på det rene at Norsk
regnskapsstandard for teater og scenekunst
ikke har kostnadsarter som omfatter
fuktmåling i sittemøbler. Det er heller
ikke avgjort om teatret får momsrefusjon
for fuktmålerne.
Apex–kurven
I tillegg til farse, groviser, svart humor og
sarkasme, skal humorfaglige disipliner
som prompehumor, ironi, situasjonskomedie,
tragikomikk og morbid humor,
testes og måles, ved hjelp av en rekke
vitenskapelige indikatorer.
– Fuktighet er viktig indikator, og vi måler
temperaturen og ser etter ekte versus
falske smil. Apex–kurven er også svært
sentral. Til å utarbeide den har vi fått
med nerden Even Stormoen, som er en
anerkjent ekspert på Apex–kurven.
– Hva er Apex–kurven?
– Aner ikke. Bare Even vet, og ingen tør å
spørre. Men den er veldig viktig, altså.
Humorpat
Blant de øvrige nerdene finnes det en
humorpat som har som spesialitet å
belegge sin forskning empirisk, heller
enn å bevise den vitenskapelig. Ifølge
Eriksen skaper dette en viss friksjon i
forskerteamet, ikke minst skal nerden
som samler og registrerer dataene, oppleve
det som frustrerende at humorpaten
legger fram resultater som i mindre grad
er målbare.
Nerden Christian Eriksen er kjent blant
mange for sine foredrag, ikke minst som
et fast innslag i Smilemann i Kjellerteateret.
Eriksen tar gjerne opp temaer
som de færreste blant publikum ante at
de var interessert i. Oppdraget fra FN har
Rogaland Teater tatt på Eriksens initiativ,
og oppgaven med å etablere laboratoriet og
forberede forsøkene, har vært ledet av ham.
– Er det mulig å forske på humor?
– Selvfølgelig er det mulig å forske på
humor! Si at det finnes 15 rene humorformer
og alle disse kan kombineres med
hverandre. Antall mulige kombinasjoner
blir da 2 opphøyet i 15’nde potens minus
tallet 1, (215–1) som i samlet sum blir 32767
humorkombinasjoner.
Dog er det ikke lett å fastslå hvor mange
typer humor som finnes, men det som
er sikkert er at det vi bestemmer at skal
være med i kassen som skal sendes til
Svalbard, må være solid og vitenskapelig
forankret, sier Eriksen.
Hemmelig prosess
Han forteller at prosessen i FN i forkant
av beslutningen om å etablere Verdensbanken
for humor, har vært preget av
hemmelighold og diplomati på høyt
nivå. Eriksen ønsker ikke å utdype hvor i
FN–systemet initiativet kommer fra, eller
om FN har en egen høykommissær for
humor, men bekrefter at flere sentrale
FN–avdelinger har vært involvert.
– Etter at beslutningen ble tatt, er dette
blitt et høyt profilert prosjekt. Det foreligger
10–11 punkter som må oppfylles for
at humoren skal være kvalifisert for Verdensbanken
på Svalbard. Vi vet at det kan
tenkes at FNs generalsekretær kommer
til å kreve verifikasjon, noe som i så fall
gjennomføres i form av stikkprøvekontroller.
Vi tar oppgaven svært alvorlig.
I tillegg til de allerede nevnte nerdene
er Espen Hana, Marianne Holter, Nina
Ellen Ødegård, Kamilla Grønli Hartvig
og Roar Kjølv Jenssen med i det potente
forskerteamet som gjennomfører disse
avanserte laboratorieforsøkene.
– Herlig gjeng, ifølge nerden Christian
Eriksen.
Løstenner og analyse
Nerder oppleves gjerne som en tanke
sosialt
hjelpeløse, i tillegg til å være ekstraordinært
faglig spisskompetente.
Nerdene i humorlaboratoriet på Rogaland
Teater avviker noe fra denne normen.
– Vi legger forsøkene opp sånn at vi tester
ut ulike typer humor på publikum,
og gjør målinger av responsen. Det bør
være ganske underholdende. Etterpå må
vi naturlig nok analysere resultatene, og
for at det ikke skal bli kjedelig, tar alle
nerdene løstenner på. Det er jo alltid gøy
med tannproteser, forsikrer Eriksen.
Seriøse saker
Publikum er altså helt sentralt for at
denne Verdensbanken for humor skal bli
en realitet.
– Hvis alt går galt og verden går under,
skal de overlevende kunne finne noe å
le av. Dette er et meget seriøst prosjekt,
konstaterer Eriksen.
Han ser ikke bort fra at nerdene kommer
til å oppleve et visst vemod når det nærmer
seg sluttføring av prosjektet.
– Når vi er ferdige skal vi legge alt i en
kasse, med dokumentasjon, anvisninger
og rekvisitter, som skal forsegles og sendes
til Svalbard. Det er slutten, ikke sant,
og det vil nok merkes. Her kan det bli
sterke følelser, avslutter Christian Eriksen.
Hjem / Arkiv