Visjon og verdier

Rogaland teater skal ta hovedrollen I å bevege scenekunsten!

Verdier for rogaland teater:


Nysgjerrighet – dyktighet - raushet 

Rogaland teater – der det nye skapes og det kjente blir nytt!

Hoved samarbeidspartnere:

SAMARBEIDSPARTNER:

Støttespillere:

Eiere:

Hoved samarbeidspartnere:

SAMARBEIDSPARTNER:

Støttespillere:

Eiere: